Against ticks

Chráňte sa! Kliešte môžu kedykoľvek zaútočiť!

V súčasnosti dochádza v Európe z dôvodu otepľovania k nárast počtu kliešťov. Najčastejšie sa vyskytujúcim kliešťom u nás je ixodes ricinus – kliešť obyčajný. Ide o článkonožca, ktorý je príbuzný pavúkom, avšak na rozdiel od nich nemá hlavu oddelenú od bruška, ale s telom tvorí hlava jeden celok. Pri vývine prechádza kliešť obyčajný niekoľkými vývinovými štádiami:

  •  larva – je prvým vývinovým štádiom, po vyliahnutí sa z vajíčka, Voľným okom je sotva viditeľná a musí sa dostať na hostiteľa, ktorého krv saje 2-3 dni. Následne odpadne do pôdy , kde sa zmení na nymfu.
  • nymfa – je už viditeľná voľným okom a má už vyvinuté 4 páry nôh. Pre ďalší vývin potrebuje znova krv hostiteľa a po niekoľkých dňoch satia znova odpadáva do externého prostredia a mení sa na dospelého jedinca
  • samček/samička – samička má približne 4 mm a vďaka hostiteľovej krvi dokáže zväčšiť svoj objem až 200x. Po nacicaní odpadáva a v prípade priaznivých podmienok nakladie 2-3 tisíc vajíčok. Samček je asi o tretinu menší ako samička a hostiteľa vyhľadáva iba z dôvodu, aby oplodnil samičku počas satia.

Výskyt kliešťa obyčajného je v priebehu celého roka, keďže ich vývinový cyklus trvá 2-5 rokov. Jeho aktivita však stúpa, keď teplota vonkajšieho prostredia stúpne nad 7 ºC. Kliešte žijú v prízemnej vrstve pôdy, v opadanom lístí, či posekanej tráve, kde je vysoká vlhkosť. V prípade priaznivých klimatických podmienok vyliezajú na konce listov a tráv, prípadne na kríky, kde majú vyššiu šancu stretnúť hostiteľa. V prípade, ak teplota stúpne nad 23 stupňov, alebo klesne pod 0 stupňov, kliešte zalezú do trávy, alebo do pôdy a prečkajú nepriaznivé počasie. Kliešte nežijú na stromoch, ani sa na človeka nespúšťajú z konárov na pavučinách. Jedinou možnosťou, ako sa na vás kliešť dostane je, že vám vylezie po oblečení.

Základ ochrany pred infekčnými chorobami, ktoré kliešte prenášajú (lymská borelióza, kliešťová encefalitída), je používanie osobnej ochrany. Tá by mala byť postavená najmä na využívaní správnej obuvi a oblečenia, ako aj používanie repelentov.

Práve z tohto dôvodu sme pre vás vyvinuli vlákno PROLEN®IXO, ktoré je modifikované prírodným repelentom v hmote vlákna. Toto špeciálne vlákno sme pre vás vyvinuli

v spolupráci s Parazitologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho úlohou je znižovať retenciu (zdržnú dobu) kliešťa obyčajného na textílií. Keďže je repelentná látka vyrobená na prírodnej báze bez pesticídov a syntetických repelentov, nepredstavuje ohrozenie pre vaše zdravie, ani u ľudí s najcitlivejšou pokožkou. Aktívna látka, ktorou je vlákno v hmote modifikované je kyselina dekánová (kyselina n-dekánová), ktorá je registrovaná Európskou chemickou agentúrou pre použitie, ako účinná látka repelentov (produktová kategória 19) a ochranu proti škodcom (produktová kategória 18). Protokol o vykonaní testu repelencie 1/2019-FibroTick z Centra aplikovaného výskumu Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach stanovil zníženie zdržného času dospelých samíc kliešťa Ixodes ricinus na textílii oproti ekvivalentnej textílii z vlákna bez repelentnej látky. Z vlákna ponožky PROLEN®IXO pre Vás vyrábame špeciálne ponožky, deky, návleky a rukavice Karpathia®IXO, ktoré si môžete zakúpiť na našom eshope:

Ixodes ricinus – aktuálne známe rozšírenie: marec 2022

mapa

Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/ixodes-ricinus-current-known-distribution-march-2022